• Sah untuk pembelian di secara Online Sahaja.
  • Sah untuk kesemua produk Habibi Boutique – KECUALI AKSESORI DAN PAKAIAN BUDAK
  • Add to cart  & dan masukkan coupon Habibi25 – Pembelian minimum 150.oo
  • Coupon hanya boleh digunakan sekali sahaja
  •  – pelanggan biasa ( tidak boleh digunakanyang telah menjadi Rakan Vip Habibi Boutique)
  • Tawaran sah sehingga 31.8.2024
  • Tertakluk pada terma -terma dan syarat